Yellow Flower Banner

Đầu Đọc Thẻ Nhớ Tốt Nhất Hiện Nay

Đầu Đọc Thẻ Nhớ Tốt Nhất Hiện Nay

Green Flower

by:

UGREEN

Yellow Flower

USB 3.0 usb type c

Yellow Flower Banner

TỐC ĐỘ TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU TRÊN 5GBPS

tốc độ cao

Hỗ Trợ Các Tính Năng OTG, GIúp Cắm Trực Tiếp Với Điện Thoại, Ipad, Iphone..

Yellow Wavy Line
Yellow Wavy Line
Green Leaf Banner

KẾT NỐI VỚI TẤT CẢ CHUẨN THẺ NHỚ HIỆN TẠI SD/TF/MF/CF

đa dạng kết nối

Yellow Flower
Yellow Flower Banner

Nhỏ Gọn Tiện Lợi Khi Mạng Theo 

Yellow Flower
Yellow Flower
Yellow Flower
Green Leaf Banner

TƯƠNG THÍCH TẤT CẢ HỆ ĐIỀU HÀNH